Vântul


Frumos se înalţă în toate din veşnicul lui puls…
David Ionel Romulus

Pe un perete atârnă un spadasin gigantic
ce pare că ar fi un pirat nebun .
Călare stă pe o frunză şi spulberă clişee
când taie pe la colţuri cerul , cu foarfece de fum .

În mână ţine o coardă legată de o potcoavă ,
e ruptă din sărutul unui pom pitic .
Cu praful se răsfaţă şi încet coboară
alături de un nud cu amprentă de granit .

Are pas ştrengar , în puls îi stă geneza ,
tandru şi sălbatic împrejmuieşte casa ,
vâsleşte când nu zboară în culcuş de rouă
pe nesfârşirea unei ploi ce – i tulbură cămaşa .

Lumina bate invers şi are chipul lui ,
ochii îi fierb rubine de măcieş în soare ,
toate – i izvoresc din aluatul cerului ,
exact în clipa când adoarme pe cărare .

Pe un perete atârnă un spadasin gigantic
ce pare că ar fi un pirat nebun .
Călare stă pe o frunză şi spulberă clişee
când taie pe la colţuri cerul , cu foarfece de fum .

list-opavshiy-osen-makro

Sursa foto : GoodFon.su

Molipsit de linişte


Liniştea care mi te fură cu ultimul sărut pe gură …
David Ionel Romulus

simt pe mână incizia lunii
în timp ce oraşul ţipă în somn
zidindu – mă prag
în carne de noapte
cu mâna sub cap
pe frunze de lemn
( m-am molipsit de linişte )

ea pluteşte dincolo de vise
arcuindu – se în boltă pe o ultimă stea
când ceasul de jertfă
înfloreşte pe buze
secunde de cântec
la tâmpla cernită fără perdea

opreşte gheţari
în peretele trezit din tăcere
cu paşi de păienjeni
ucigaşi de uitare
împietrind pustiul la rădăcini

pianino-svet-ten

Sursa foto : GoodFon.su

Amănunte rostite IX


În drumul spre iarnă , timpul  , s – a oprit pe aici.
David Ionel Romulus

o frăgezime divină
modelează umbre
deasupra unei alei
atingând buza unui felinar
ce priveşte în linie dreaptă
liniştea nevăzută
ce – şi poartă cerul  în spate

trupuri fără trupuri
jertfe fără sânge
doar culori ce ascultă
aerul din oasele unui zid
cât o jumătate de vară
ce stă proptit în vârful unui creion
care îşi întinde mâna
spre raftul cu anotimpuri veşmânt

se aud paşi de flori
între două pietre însufleţite
de zborul unei frunze cu toartă
rotindu – se gri
rotindu – se sete
pe aleia cu umbre
devenite statui

20160313_124702

Toamna


Tu pari a fi venită din pleoapa unei frunze ce a uitat să cadă …
David Ionel Romulus

Tu pari a fi venită cu buzele prin iarbă ,
din pleoapa unei frunze ce a uitat să cadă .
Din ibişi ce măsoară extazul ce se scurge ,
din năluci de îngeri cu haine de paradă .

Tu pari a fi venită din râul ce respiră
un ciorchin de stele pe muzică de flori
muşcând din cerul beat o aripă de flutur
ce deschide un lacăt sub un catarg de nori .

Din soarele ce împleteşte sub crengi un strop de rouă ,
din strugurii ca pruna , din ciute ce ameţesc pădurea ,
din ochii unui greier când totul se aprinde
în culori de vin roşu ce – i cuprind privirea .

Tu pari a fi venită din rădăcini nebune ,
din fantezia cuvintelor ce – ţi scriu
când verdele se leagănă pe sfere
şi se multiplică în vers portocaliu .

Tu pari a fi venită pe un copac ce umblă
pe solzi de păstrăvi verzi , undeva la ţară ,
pictând pe cer catapetesme
şi pe alei statui în sunet de chitară .

Tu pari a fi venită cu buzele prin iarbă ,
din pleoapa unei frunze ce a uitat să cadă ,
din ibişi ce măsoară extazul ce se scurge ,
din năluci de îngeri cu haine de paradă .

osen-listya-listopad-doroga

Când cerul atinge cu talpa cocorii


Cerul , pictează un freamăt sălbatic pe un nud de frunze căzând …
David Ionel Romulus

Cerul abia se mai ţine ,
doar ficţiuni în formă de lei .
Un răget decapitează lumina
pe patul frunzelor de tei .

Cu mâna atinge pădurea ,
ia forme de glas sub pământ .
Sculptează forme de rouă
şi zâne rebele fugind .

Taie muguri din nori
să – i nască pe şoapte de stânci ,
râde fără oprire
lipindu – se blând de pământ .

Atinge cu talpa cocorii
şi pe buze tăcerea din pomi .
Priveşte precum o felină
de – atâta parfum peste flori .

Pictează un freamăt sălbatic
pe un nud de frunze căzând .
Vântul îl poartă pe braţe
şi ploaia îi cântă un blues .

Priveşte la fluvii de păsări
cum curg în verde de ceai ,
în streşini pline de spice
ce aleargă în coame de cai .

Cerul abia se mai ţine ,
doar ficţiuni în formă de lei .
Un răget decapitează lumina
pe patul frunzelor de tei .

sky-sunset-sun-feathers

Marea


Veşmântul tău de doamnă doar poeţii îl cântă
luând drept martori norii ce te ating pe frunte …

David Ionel Romulus

Ar fi prea scurt să – ţi spun acum la ceas de seară
citind culoarea vie pe gura – ţi crudă în noapte
că armonia dulce ţi – e rochie de seară
pe pielea ta ferbinte ce miroase a vară .

Din valuri de nisip îmi creşti , râzând , în mine ,
tu , care – mi legeni somnul cu mângâieri uşoare .
Într – un izvor ce împarte un potop de linii
când ne învelim cu cerul răsfăţat de soare .

Cu legănări de valuri pe trupul tău de aramă
îţi aranjezi în plete o briză colorată
plutind pe nesfârşirea unui albatros de piatră
ce – mi cuprinde cu privirea măreţia – ţi , toată .

Veşmântul tău de doamnă doar poeţii îl cântă
luând drept martori norii ce te ating pe frunte .
Neputând pricepe de eşti cerul în oglindă
sau lumina frumuseţii ce ne arată o pildă .

Ar fi prea scurt să – ţi spun acum la ceas de seară
citind culoarea vie pe gura – ţi crudă în noapte
că armonia dulce ţi – e rochie de seară
pe pielea ta ferbinte ce miroase a vară .

sunset-boat-ria-de-aveiro

Amănunte rostite VIII


 Amănunte rostite între două săruturi…
David Ionel Romulus

când îţi privesc muzica
timpul te poartă pe braţe
şi frumuseţea ta până în os mi – a pătruns

mă strigă telepatic
pe pleoapa unui vers
la fereastra care duce în mine

îmi râzi în ploaie
pe un curcubeu cu muguri de vorbe
ce picură culori în iarbă
când ultimul ţipăt neatins
al unui cuib de rândunici
ne plimbă cu privirea

devushka-vnebo

Drapelul


Avem o singură certitudine în culorile tale ,
Dumnezeu , s – a îndrăgostit de raza
care – nfăşoară muntele ce ne stă de pază .

El pregătea muzica soarelui în eşarfa
albastră cu constelaţii de zâmbete deasupra luminii .
O privea în ochi , stând cocoţat pe ecoul
unor râuri de spice , zâmbind la fiecare atingere
a brazdelor flămânde cu miros de fîn .
Atât de înalt privea strigătul păsărilor
încât aripile lor şlefuiau cerul pe o parte , pământul pe alta
colorându – ne retina cu iubirea ce ne naşte rădăcina .

steag.gif